Πέμπτη
27/01/2022
Παρασκευή
28/01/2022
Σάββατο
29/01/2022
Kυριακή
30/01/2022
Δευτέρα
31/01/2022
Tρίτη
01/02/2022
Tετάρτη
02/02/2022
07:00-09:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
07:00-09:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
10:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
11:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
07:00-09:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
07:00-09:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
07:00-09:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
08:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
08:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
11:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
12:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
08:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
08:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
08:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
09:00-10:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
09:00-10:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
12:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
13:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
09:00-10:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
09:00-10:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Προσθήκη
09:00-10:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Προσθήκη
09:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
09:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
13:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
14:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
09:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
09:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
YOGA
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Προσθήκη
09:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
10:00-11:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
BODY POWER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
14:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ΠΟΔΙΑ\ΚΟΙΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Προσθήκη
09:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
10:00-11:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Προσθήκη
10:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
10:00-11:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
15:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
10:00-11:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Προσθήκη
10:00-11:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
10:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
11:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
10:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
16:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
10:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
10:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
10:15-11:15
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ΠΟΔΙΑ\ΚΟΙΛΙΑ
ΝΑΤΑΣΑ
Προσθήκη
12:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
11:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ΠΟΔΙΑ\ΚΟΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
11:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
11:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
11:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
13:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
12:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
17:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
12:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
12:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
12:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
14:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
13:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
13:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
13:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
13:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
15:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
14:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
14:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
14:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
14:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
16:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
15:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
15:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
15:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
15:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
17:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Μη διαθέσιμες θέσεις
16:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
16:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
16:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
16:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
18:00-19:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
PILATES
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Προσθήκη
17:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ZUMBA
ΒΑΣΩ
Προσθήκη
17:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
18:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Μη διαθέσιμες θέσεις
17:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
YOGA
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Προσθήκη
17:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
18:00-19:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
19:00-20:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
18:00-19:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
18:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
18:00-19:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
YOGA
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Προσθήκη
19:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
19:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
18:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
18:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
20:00-21:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
18:15-19:15
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ZUMBA
CHRISTIAN
Προσθήκη
19:30-20:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
BODY POWER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
18:15-19:15
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ΠΟΔΙΑ\ΚΟΙΛΙΑ
ΘΟΔΩΡΗΣ
Προσθήκη
19:00-20:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
20:00-22:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-20:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-22:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
19:00-20:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
19:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
21:00-22:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
19:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
20:45-21:45
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ΠΟΔΙΑ\ΚΟΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
19:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
19:40-20:40
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ZUMBA
CHRISTIAN
Προσθήκη
21:00-23:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
20:00-21:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
21:00-23:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
20:00-21:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
20:00-21:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
20:00-22:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
22:00-23:59
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
20:00-22:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
20:00-22:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
21:00-22:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
20:45-21:45
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
BODY POWER
ΑΝΤΖΕΛΑ
Προσθήκη
20:45-21:45
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
PILATES
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Προσθήκη
21:00-23:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
21:00-22:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
21:00-22:00
REFORMER
PILATES REFORMER
ΣΤΡΑΤΗΣ
Προσθήκη
22:00-23:59
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
21:00-23:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
21:00-23:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΑ 1
Reception
Προσθήκη
22:00-23:59
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
22:00-23:59
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΑ 2
Reception
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert